Regulamin rezerwacji online

I. Proces Rezerwacji Online 

Rezerwacja poprzez system rezerwacyjny odbywa się w następujący sposób:

1. Klient otrzymuje możliwość wyboru dostępnych apartamentów, które to przedstawione są w panelu rezerwacyjnym.

2. Po zapoznaniu się z zawartością i ceną za wynajem krótkookresowy apartamentu Klient może wybrać termin wybranego apartamentu i opcje dodatkowe.

3. Po wyborze apartamentu Klient przechodzi do kolejnego kroku – formularza, w którym wypełnia swoje dane osobowe oraz swoje uwagi dotyczące rezerwacji.

4. Po uzupełnieniu danych Klient może dokonać wpłaty zaliczki lub całości opłat za pobyt poprzez na jeden z wybranych sposobów:

* kartą kredytową (Visa, Mastercard, Eurocard, JCB, Diners Club, Polcard)
* Płatności elektronicznym przelewem bankowym (mTransfer, Płacę z Inteligo, MultiTransfer, Przelew24)
* standardowym przelewem bankowym

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

4a. Przy wybraniu jednej z pierwszych dwóch opcji Klient przekierowany na stronę umożliwiającą wpłatę Zaliczki poprzez System Obsługi płatności Przelewy24. Autoryzacja danych następuje przez połączenie się z systemem Przelewy24 za pomocą szyfrowanego 128 bitowego protokołu. Po przyjęciu wpłaty przez System Przelewy24 Klient zostaje automatycznie powiadomiony emailem o potwierdzeniu wpłaty i dokonaniu rezerwacji – E-mail zawierał będzie: dane klienta, nazwę hotelu, opis oferty, całkowitą cenę pobytu, wpłaconą zaliczkę oraz kwotę do dopłaty w hotelu. Pozostałą kwotę za zakupiony pobyt Klient wpłaca w Hotelu. Jako podstawę wpłaty zaliczki oraz rozliczenie pozostałej kwoty należy przedstawić obsłudze e-mail Potwierdzający Rezerwację.

4b. W przypadku wyboru przez Klienta trzeciej opcji (zapłać przelewem bankowym lub zapłacę później) – Klient otrzymuje emailem potwierdzenie Rezerwacji Wstępnej, która będzie Potwierdzona po wpłacie zaliczki, którą to można wpłacić standardowym przelewem bankowym lub systemem online. Rezerwacja utrzymana jest jako Wstępna przez 48 h od momentu dokonania rezerwacji i może być anulowana, jeśli w tym czasie nie wpłynie zaliczka. Po wpłacie zaliczki Klient otrzyma e-maila potwierdzającego rezerwację, który należy przedstawić obsłudze celem pełnego rozliczenia.

Ia. Rezerwacje Na Zapytanie

W przypadku braku dostępności pokoju online może być zaoferowany Klientowi apartament Na Zapytanie. Klient po wypełnieniu formularza otrzyma e-mailem potwierdzenie dostępności terminu (lub jego braku) oraz informacje o sposobie wpłaty zaliczki. Klient może wpłacić zaliczkę kartą kredytową, elektronicznym przelewem bankowym lub standardowym przelewem bankowym. Rezerwacja będzie potwierdzona w momencie wpłaty zaliczki. Po wpłacie zaliczki Klient otrzyma e-maila potwierdzającego rezerwację, który należy przedstawić obsłudze celem pełnego rozliczenia.


II. Opłaty oraz Anulacja Rezerwacji

1. Klient wpłaca wyliczoną Zaliczkę w jeden z dostępnych w systemie trzech sposobów, pozostałą część dopłaca po przyjeździe do apartamentu w dni powszednie do godziny 18 a w soboty do godziny 14. Po tych godzinach nie ma możliwości dokonania wpłaty.

2. Klient nie ponosi żadnych kosztów wynikających z wykonania transakcji Rezerwacji.

3. W przypadku Anulacji Rezerwacji, która nastąpi najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia pobytu Anulacja jest bezpłatna. Obiekt zobowiązany jest w terminie 21 dni do zwrotu pełnej kwoty zaliczki.

4. W przypadku Anulacji Rezerwacji poniżej 7 dni przed datą przyjazdu zaliczka staje się zadatkiem i nie podlega zwrotowi. Anulacje w takim terminie wiążą się z utratą pełnej kwoty wpłaconej Zaliczki.
Klient ma prawo reklamować nie tylko transakcje płatnicze, ale także sam pobyt w hotelu, warunki, itp. Reklamacje zgłaszać można na: rezerwacje@apartamentyalicja.pl Termin na rozpatrzenie wniosku reklamacyjnego wynosi 15 dni.


III. Ustalenia Końcowe

1. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Apartamenty Alicja nie biorą odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu lub wyjazdu lub błędne wypełnienie formularza danych przez Klienta.

2. Za prawidłową obsługę pobrania kwot rezerwacyjnych odpowiedzialny jest system płatności elektronicznych Przelewy24.

3. Apartamenty Alicja oraz firma obsługująca serwis rezerwacji online nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność systemu wynikłych nie z ich winy i innych czynników niezależnych.


IV. Dane Osobowe

1. W trakcie dokonywania Rezerwacji w panelu rezerwacyjnym Apartamentów, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami umowy z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych.

2. Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) administratorem danych osobowych Klienta jest TFE Development sp. z o.o., ul. Bohaterów Getta 10, 58-200 Dzierżoniów, NIP: 882-20-72-314.

3. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty uczestniczące w realizacji usług – w tym operator systemu rezerwacji.

4. Apartamenty i podmioty przetwarzające dane zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych osobowych uzyskanych w celu świadczenia Usługi Rezerwacji.

5. Klient posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji Usługi Rezerwacji. 

7. Umowa zawarta pomiędzy TFE Development Sp. z o.o. ul. Bohaterów Getta 10, 58-200 Dzierżoniów, NIP 882-20-72-314:, REGON 020931214, KRS 0000325606, a Gościem obejmuje wynajem apartamentu zgodnie z ofertą obowiązującą w dniu rezerwacji.


V. Akceptacja Regulaminu

Zaznaczenie opcji Zapoznałem się z Regulaminem oznacza, iż Klient rozumie i wyraża zgodę na warunki w niej umieszczone. Brak akceptacji Regulaminu spowoduje brak możliwości Rezerwacji.Napisz do nas